BÙNG NỔ THÁNG 9 – GIẢM GIÁ CỰC MẠNH MUA 01 CAMERA, TẶNG NGAY 70,000 TIỀN MẶT