Camera SAMSUNG

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb SNV-L6013RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb SNV-L6013RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  15m

  Nguồn cấp: PoE

  5,566,000

  Camera Samsung 2.0mb SNV-L6013RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb SNV-L6014RMP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb SNV-L6014RMP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hỗ trợ kết nối: M12, âm thanh vào/ra

  Hồng ngoại:  15m

  Nguồn cấp: PoE

  6,429,000

  Camera Samsung 2.0mb SNV-L6014RMP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb SNV-L6083RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb SNV-L6083RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  20m

  Nguồn cấp: PoE

  6,386,000

  Camera Samsung 2.0mb SNV-L6083RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb SNV-6084RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb SNV-6084RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 3 – 8.5mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  15m

  Nguồn cấp: 24VAC ,PoE, 12VDC

  16,741,000

  Camera Samsung 2.0mb SNV-6084RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb SNV-6085RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb SNV-6085RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 10 – 23mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  20m

  Nguồn cấp: 24VAC ,PoE, 12VDC

  18,899,000

  Camera Samsung 2.0mb SNV-6085RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 3.0mb SNV-7084RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 3.0mb SNV-7084RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 3MP :

  Độ phân giải: 3.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 3 – 8.5mm

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  25m

  Nguồn cấp: 24VAC ,PoE, 12VDC

  19,676,000

  Camera Samsung 3.0mb SNV-7084RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 5.0mb SNV-8081RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 5.0mb SNV-8081RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 5MP :

  Độ phân giải: 5.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  30m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  19,417,000

  Camera Samsung 5.0mb SNV-8081RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6030RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6030RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 6mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  30m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  5,609,000

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6030RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6020RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6020RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  25m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  5,609,000

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6020RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6010RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6010RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  20m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  5,609,000

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6010RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6070RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6070RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  30m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  7,551,000

  Camera Samsung 2.0mb QNV-6070RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7030RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7030RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 4MP :

  Độ phân giải: 4.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 6mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  30m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  6,213,000

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7030RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7020RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7020RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 4MP :

  Độ phân giải: 4.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  25m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  6,213,000

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7020RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7010RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7010RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 4MP :

  Độ phân giải: 4.0 Mb

  hống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  20m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  6,213,000

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7010RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7080RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7080RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng WiseNet III 2MP :

  Độ phân giải: 4.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập: IK10

  Hồng ngoại:  30m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  10,053,000

  Camera Samsung 4.0mb QNV-7080RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb SND-6011RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb SND-6011RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng WiseNet III 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 3.8mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Hồng ngoại:  10m

  Nguồn cấp: PoE,

  8,198,000

  Camera Samsung 2.0mb SND-6011RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb SND-6084RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb SND-6084RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Hồng ngoại:  10m

  Nguồn cấp: PoE,

  16,181,000

  Camera Samsung 2.0mb SND-6084RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 3.0mb SND-7084RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 3.0mb SND-7084RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 3.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 6mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Hồng ngoại:  25m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  18,338,000

  Camera Samsung 3.0mb SND-7084RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QND-6030RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb QND-6030RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 6mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Chống va đập : IK08

  Hồng ngoại:  20m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  5,264,000

  Camera Samsung 2.0mb QND-6030RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QND-6020RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb QND-6020RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 3.6mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Chống va đập : IK08

  Hồng ngoại:  20m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  4,646,000

  Camera Samsung 2.0mb QND-6020RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QND-6010RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb QND-6010RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 2.8 mm

  Chống va đập : IK08

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Hồng ngoại:  20m

  Nguồn cấp: PoE, 12VDC

  5,264,000

  Camera Samsung 2.0mb QND-6010RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QND-6070RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb QND-6070RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 2.8 – 12mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Hồng ngoại:  20m

  6,990,000

  Camera Samsung 2.0mb QND-6070RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 4.0mb QND-7030RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 4.0mb QND-7030RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 4MP :

  Độ phân giải: 4.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 6mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập : IK10

  Nguồn cấp PoE/12VDC

  Hồng ngoại:  30m

  5,911,000

  Camera Samsung 4.0mb QND-7030RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 4.0mb QND-7020RP

  0 out of 5
  5,911,000

  Camera Samsung 4.0mb QND-7020RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 4.0mb QND-7010RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 4.0mb QND-7010RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 4MP :

  Độ phân giải: 4.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 2.8mm

  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66

  Chống va đập : IK10

  Nguồn cấp PoE/12VDC

  Hồng ngoại:  20m

  5,911,000

  Camera Samsung 4.0mb QND-7010RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 4.0mb QND-7080RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 4.0mb QND-7080RP

  Chuẩn: Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 4MP :

  Độ phân giải: 4.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 2.8 – 12mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Nguồn cấp PoE/12VDC

  Hồng ngoại:  20m

  9,061,000

  Camera Samsung 4.0mb QND-7080RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 5.0mb SNF-8010VMP

  0 out of 5

  Camera Samsung 5.0mb SNF-8010VMP

  Chuẩn: Camera IP Dạng Mắt Cá 5 MP :

  Độ phân giải: 5.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 1.14mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Chống va đập : IK10

  Nguồn cấp PoE/12VDC

  20,354,000

  Camera Samsung 5.0mb SNF-8010VMP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 5.0mb SNF-8010P

  0 out of 5

  Camera Samsung 5.0mb SNF-8010P

  Chuẩn: Camera IP Dạng Mắt Cá 5 MP :

  Độ phân giải: 5.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 1.14mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Chống va đập : IK10

  Nguồn cấp PoE/12VDC

  18,588,000

  Camera Samsung 5.0mb SNF-8010P

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb SNO-6011RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb SNO-6011RP

  Chuẩn: Camera IP Thân Hồng Ngoại 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 3.8mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Nguồn cấp PoE

  Hồng ngoại: 15m

   

  8,629,000

  Camera Samsung 2.0mb SNO-6011RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb SNO-6084RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 2.0mb SNO-6084RP

  Chuẩn: Camera IP Thân Hồng Ngoại 2MP :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 3 – 8.5mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Chống va đập: IK10

  Nguồn cấp 24VAC, PoE, 12VDC

  Hồng ngoại: 30m

  17,259,000

  Camera Samsung 2.0mb SNO-6084RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 3.0mb SNO-7084RP

  0 out of 5

  Camera Samsung 3.0mb SNO-7084RP

  Chuẩn: Camera IP Thân Hồng Ngoại 3MP :

  Độ phân giải: 3.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Chống va đập: IK10

  Nguồn cấp 24VAC, PoE, 12VDC

  Hồng ngoại: 30m

  20,754,000

  Camera Samsung 3.0mb SNO-7084RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 5.0mb SNO-8081RP

  0 out of 5

  Camera IP Samsung 2.0mb SNO-8081RP

  Chuẩn: Camera IP Thân Hồng Ngoại 5MP :

  Độ phân giải: 5.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định: 3.93 – 9.4mm

  Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0. Lux (B/W)

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Chống va đập: IK10

  Nguồn cấp 24VAC, PoE, 12VDC

  Hồng ngoại: 30m

  Giá: Liên hệ

  Camera Samsung 5.0mb SNO-8081RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QNO-6030RP

  0 out of 5

  Camera IP Samsung 2.0mb QNO-6030RP

  Chuẩn: Camera IP Thân Hồng Ngoại Dòng Q series :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định:  6mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Chống va đập: IK10

  Nguồn cấp PoE, 12VDC

  Hồng ngoại: 30m

  5,609,000

  Camera Samsung 2.0mb QNO-6030RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QNO-6020RP

  0 out of 5

  Chuẩn: Camera IP Thân Hồng Ngoại Dòng Q series :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định:  3.6mm

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Chống va đập: IK10

  Nguồn cấp PoE, 12VDC

  Hồng ngoại: 25m

  4,978,000

  Camera Samsung 2.0mb QNO-6020RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QNO-6010RP

  0 out of 5

  Camera IP Samsung 2.0mb QNO-6010RP

  Chuẩn: Camera IP Thân Hồng Ngoại Dòng Q series :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Chống va đập: IK10

  Nguồn cấp PoE, 12VDC

  Hồng ngoại: 25m

  5,609,000

  Camera Samsung 2.0mb QNO-6010RP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Camera Samsung 2.0mb QNO-6070RP

  0 out of 5

  Camera IP Samsung 2.0mb QNO-6070RP

  Chuẩn: Camera IP Thân Hồng Ngoại Dòng Q series :

  Độ phân giải: 2.0 Mb

  Tích hợp ống kính cố định:  2.8 – 12mm

  Độ nhạy sáng: 0.095 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

  Chống ngược sáng: WDR

  Tiêu chuẩn ngoài trời:  IP66

  Chống va đập: IK10

  Nguồn cấp PoE, 12VDC

  Hồng ngoại: 30m

  7,551,000

  Camera Samsung 2.0mb QNO-6070RP