CAMERA THÂN SẮT 2.0MP GIÁ 99K – CHỈ DUY NHẤT 9 NGÀY