CƠ HỘI HẤP DẪN TRẢI NGHIỆM CVI 1230 – THÁCH THỨC BÓNG ĐÊM