Có nên dùng camera giả với chi phí thấp để đánh lừa kẻ trộm?