Đầu ghi hình IP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7616HI-ST

  -30%
  0 out of 5
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  • Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động
  • Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW
  14,820,000 10,374,000

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7616HI-ST

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7616NI-E1

  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.264
  • 1 cổng SATA
  • Audio 1 in/1 out.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  4,470,000

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7616NI-E1

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7616NI-E2/8P

  Đầu ghi hình 16 kênh DS-7616NI-E2
  -30%
  Đầu ghi hình 16 kênh DS-7616NI-E2
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.264
  • 2 cổng SATA
  • Audio 1 in/1 out.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  9,230,000 6,461,000

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7616NI-E2/8P

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7716NI-E4

  Đầu ghi hình HD TVI 16 kênh DS-8116HQHI-F8/N
  -30%
  Đầu ghi hình HD TVI 16 kênh DS-8116HQHI-F8/N
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.264
  • Hỗ trợ 4 ổ cứng
  • Audio 1 in/1 out.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  10,840,000 7,588,000

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7716NI-E4

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7716NI-E4/16P

  Đầu ghi hình HD TVI 32 kênh DS-8132HGHI-SH
  -30%
  Đầu ghi hình HD TVI 32 kênh DS-8132HGHI-SH
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.264
  • Hỗ trợ 4 ổ cứng
  • Alarm input/output: 16 cổng/4 cổng
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  16,850,000 11,795,000

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7716NI-E4/16P

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7716NI-K4

  Đầu ghi hình IP ULTRA HD 16 kênh DS-7716NI-I4/16P
  -30%
  Đầu ghi hình IP ULTRA HD 16 kênh DS-7716NI-I4/16P
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265/H.264+/H.264/MPEG4
  • Hỗ trợ 4 ổ cứng,  hổ trợ 2 cổng mạng 1GB.
  • Alarm 16 in/1 out. Audio 1 in/1 out
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  12,360,000 8,652,000

  Đầu ghi 16 KÊNH DS-7716NI-K4

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 16 KÊNH HDS-N7616I-SE

  Đầu ghi hình HD PARAGON IP 16 kênh HDS-N7616I-POE
  Đầu ghi hình HD PARAGON IP 16 kênh HDS-N7616I-POE
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.264
  • Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  6,396,000

  Đầu ghi 16 KÊNH HDS-N7616I-SE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 16 KÊNH HDS-N7716I-4K/E

  Đầu ghi hình HD PARAGON IP ULTRA HD 4K 16 kênh 16 cổng POE HDS-N7716I-4K/P
  Đầu ghi hình HD PARAGON IP ULTRA HD 4K 16 kênh 16 cổng POE HDS-N7716I-4K/P
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
  • Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hỗ trợ 4 ổ cứng
  • Xuất tín hiệu HDMI 3840×2160, VGA 1920×1080
  • Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh
  13,740,000

  Đầu ghi 16 KÊNH HDS-N7716I-4K/E

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 16 KÊNH HDS-N7716I-4K/PE

  Đầu ghi hình HD PARAGON IP ULTRA HD 4K 16 kênh 16 cổng POE HDS-N7716I-4K/P
  Đầu ghi hình HD PARAGON IP ULTRA HD 4K 16 kênh 16 cổng POE HDS-N7716I-4K/P
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
  • Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hỗ trợ 4 ổ cứng
  • Xuất tín hiệu HDMI 3840×2160, VGA 1920×1080
  • Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh
  20,604,000

  Đầu ghi 16 KÊNH HDS-N7716I-4K/PE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 32 KÊNH DS-7732NI-K4

  Đầu ghi hình IP ULTRA HD 16 kênh DS-7716NI-I4/16P
  -30%
  Đầu ghi hình IP ULTRA HD 16 kênh DS-7716NI-I4/16P
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265/H.264+/H.264/MPEG4
  • Hỗ trợ 4 ổ cứng,  hổ trợ 2 cổng mạng 1GB.
  • Alarm 16 in/1 out. Audio 1 in/1 out
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  15,920,000 11,144,000

  Đầu ghi 32 KÊNH DS-7732NI-K4

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 32 KÊNH HDS-N7732I-4K/E

  Đầu ghi hình HD PARAGON IP ULTRA HD 4K 16 kênh 16 cổng POE HDS-N7716I-4K/P
  Đầu ghi hình HD PARAGON IP ULTRA HD 4K 16 kênh 16 cổng POE HDS-N7716I-4K/P
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
  • Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hỗ trợ 4 ổ cứng
  • Xuất tín hiệu HDMI 3840×2160, VGA 1920×1080
  • Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh
  17,688,000

  Đầu ghi 32 KÊNH HDS-N7732I-4K/E

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 32 KÊNH HDS-N9632I-4K/8HD

  Đầu ghi hình HD PARAGON hỗn hợp Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI
  Đầu ghi hình HD PARAGON hỗn hợp Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
  • Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hỗ trợ 8 ổ cứng SATA
  • Xuất tín hiệu VGA/HDMI 4K 3840×2160
  • Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh
  56,172,000

  Đầu ghi 32 KÊNH HDS-N9632I-4K/8HD

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7104NI-Q1(/4P)

  -32%
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+
  • Ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA
  • Cổng mạng: 100 Mbps
  • Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh
  2,120,000 1,441,600

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7104NI-Q1(/4P)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7604NI-E1

  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.264
  • 1 cổng SATA
  • Audio 1 in/1 out.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  3,530,000

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7604NI-E1

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7604NI-E1/4P

  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  -30%
  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.264
  • 1 cổng SATA
  • Audio 1 in/1 out.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  5,590,000 3,913,000

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7604NI-E1/4P

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7604NI-K1

  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4.
  • Ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng
  • Audio 1 in/1 out. 2 cổng USB
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  4,000,000

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7604NI-K1

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7604NI-K1(/4P) (B)

  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  -30%
  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/H.264+
  • Ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA
  • Cổng ra video: Cổng HDMI và VGA
  •  Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí.
  3,390,000 2,373,000

  Đầu ghi 4 KÊNH DS-7604NI-K1(/4P) (B)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 4 KÊNH HDS-N5504MB(/3GW)

  Đầu ghi hình HD PARAGON HD-TVI 4 kênh HDS-7204TVI-MB/3G
  Đầu ghi hình HD PARAGON HD-TVI 4 kênh HDS-7204TVI-MB/3G
  0 out of 5
  • Đầu ghi IP PoE di động chuyên dùng trên xe
  • 4-ch 1080P network video
  • Hỗ trợ HDD box(2x 2.5″ SATA interface, 2x USB 2.0 interface)
  • Cổng Alarm I/O: 3/2
  26,256,000

  Đầu ghi 4 KÊNH HDS-N5504MB(/3GW)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 8 KÊNH DS-7108NI-Q1(/8P)

  -32%
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+
  • Ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA
  • Cổng mạng: 100 Mbps
  • Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh
  2,630,000 1,788,400

  Đầu ghi 8 KÊNH DS-7108NI-Q1(/8P)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 8 KÊNH DS-7608NI-K1/(8P) (B)

  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  -30%
  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/H.264+
  • Ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA
  • Cổng ra video: Cổng HDMI và VGA
  • Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí.
  3,730,000 2,611,000

  Đầu ghi 8 KÊNH DS-7608NI-K1/(8P) (B)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 8 KÊNH DS-7616NI-K1 (B)

  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  -30%
  Đầu ghi hình IP 8 kênh DS-7608NI-E1
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/H.264+
  • Ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA
  • Cổng ra video: Cổng HDMI và VGA
  • Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí.
  4,320,000 3,024,000

  Đầu ghi 8 KÊNH DS-7616NI-K1 (B)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 8 KÊNH HDS-N7608I-POE

  Đầu ghi hình HD PARAGON IP 16 kênh HDS-N7616I-POE
  Đầu ghi hình HD PARAGON IP 16 kênh HDS-N7616I-POE
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.264
  • Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 1 cổng SATA
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  9,780,000

  Đầu ghi 8 KÊNH HDS-N7608I-POE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi 8 KÊNH HDS-N7608I-SP

  Đầu ghi hình HD PARAGON IP 16 kênh HDS-N7616I-POE
  Đầu ghi hình HD PARAGON IP 16 kênh HDS-N7616I-POE
  0 out of 5
  • Chuẩn nén: H.264
  • Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 1 cổng SATA
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
  4,512,000

  Đầu ghi 8 KÊNH HDS-N7608I-SP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi Analog Vantech VP-24500D1

  Đầu ghi Analog Vantech VP-24500D1
  -20%
  Đầu ghi Analog Vantech VP-24500D1
  0 out of 5

  Đầu ghi Analog Vantech VP-24500D1 là sản phẩm thuộc dòng đầu ghi cao cấp chất lượng của hãng Vantech

  – Ngõ vào Video: 24 kênh, BNC

  – Chuẩn Video: NTSC/ PAL

  – Ngõ vào Audio: 16 kênh, BNC

  – Ngõ ra Audio: 1 kênh, BNC

  30,580,000 24,464,000

  Đầu ghi Analog Vantech VP-24500D1

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi camera vantech All In One VP-864ATC

  Đầu ghi camera vantech All In One VP-864ATC
  -20%
  Đầu ghi camera vantech All In One VP-864ATC
  0 out of 5

  Đầu ghi camera vantech All In One VP-864ATC

   • DTVI (1080p)
   • AHD (1080p)
   • HDCVI (1080p)
   • Analog (960H)
   • IP (1080p)

   

  4,400,000 3,520,000

  Đầu ghi camera vantech All In One VP-864ATC

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi camera vantech VPH-16263TVI

  Đầu ghi camera vantech VPH-16263TVI
  -20%
  Đầu ghi camera vantech VPH-16263TVI
  0 out of 5

  Đầu ghi camera vantech VPH-8463TVI

   • HDTVI (1080p)
   • AHD (1080p)rn
   • Analog (960H)
   • IP (1080p)

   

  19,000,000 15,200,000

  Đầu ghi camera vantech VPH-16263TVI

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu ghi camera vantech VPH-16763TVI

  Đầu ghi camera vantech VPH-16763TVI
  -20%
  Đầu ghi camera vantech VPH-16763TVI
  0 out of 5

  Đầu ghi camera vantech VPH-8463TVI

   • HDTVI (1080p)
   • AHD (1080p)rn
   • Analog (960H)
   • IP (1080p)

   

  33,000,000 26,400,000

  Đầu ghi camera vantech VPH-16763TVI

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu Ghi Hikview HD-7104NJ-Q1/D

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Đầu Ghi Hikview HD-7104NJ-Q1/D
  • Đầu ghi hình IP 4 kênh
  • Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP
  • Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung lượng và chi phí lưu trữ
  • Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p
  • Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA
  Giá: Liên hệ

  Đầu Ghi Hikview HD-7104NJ-Q1/D

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Đầu Ghi Hikview HD-7108NJ-Q1/D

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Đầu Ghi Hikview HD-7108NJ-Q1/D
  • Đầu ghi hình IP 8 kênh
  • Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP
  • Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung lượng và chi phí lưu trữ
  • Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p
  • Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA
  Giá: Liên hệ

  Đầu Ghi Hikview HD-7108NJ-Q1/D

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-HV9008IP-TVI

  0 out of 5
  Do chính sách bảo mật giá của Hãng nên vui lòng liên hệ để có giá tốt
  • Đầu ghi hình hỗn hợp Hybrid
  • Hỗ trợ đồng thời camera analog/HD-TVI/CVI/AHD 5MP + camera IP.
  • Cổng xuất hình HDMI 1920X1080P, VGA 1280X1024 pixel
  • Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA.
  • Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh.
  Giá: Liên hệ

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-HV9008IP-TVI

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-HV9016IP-TVI

  0 out of 5
  Do chính sách bảo mật giá của Hãng nên vui lòng liên hệ để có giá tốt
  • Đầu ghi hình hỗn hợp Hybrid
  • Hỗ trợ đồng thời camera analog/HD-TVI/CVI/AHD 5MP + camera IP.
  • Cổng xuất hình HDMI 1920X1080P, VGA 1280X1024 pixel
  • Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA.
  • Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh.
  Giá: Liên hệ

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-HV9016IP-TVI

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-N7608I-SE

  0 out of 5
  • Đầu ghi IP 16 kênh.
  • Chuẩn H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4.
  • Xuất tín hiệu HDMI 4K (3840×2160), VGA 1920×1080.
  • Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh.
  • Hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ.
  Giá: Liên hệ

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-N7608I-SE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-NV7604I-POE

  0 out of 5
  • Đầu ghi IP 4 kênh.
  • Chuẩn H.264.
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080.
  • Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh.
  • Hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ.
  Giá: Liên hệ

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-NV7604I-POE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-NV7604I-SE

  0 out of 5
  • Đầu ghi IP 4 kênh
  • Chuẩn H.264
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh.
  • Hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ.
  Giá: Liên hệ

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-NV7604I-SE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-NV7608I-POE

  0 out of 5
  • Đầu ghi IP 8 kênh.
  • Chuẩn H.264.
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080.
  • Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh.
  • Hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ.
  Giá: Liên hệ

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-NV7608I-POE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-NV7608I-SP

  0 out of 5
  • Đầu ghi IP 8 kênh
  • Chuẩn H.264
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh.
  • Hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ.
  Giá: Liên hệ

  ĐẦU GHI HIKVIEW HD-NV7608I-SP