Hội thảo giới thiệu thương hiệu Camera TVT tháng 8/2017