Hikview

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-PT5304HF-DN

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • 1920×1080 Pixels, Day/night
  • Ống kính zoom 4X f=2.8~12mm
  • Hổ trợ thẻ nhớ SD. Hổ trợ âm thanh/báo động
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-PT5304HF-DN

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-PT2220IPW

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • 1920×1080 Pixels, Day/night
  • Hồng ngoại 10m
  • Hổ trợ thẻ nhớ SD. Hổ trợ âm thanh/báo động
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-PT2220IPW

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 5.0 HD-2252IPCH8

  0 out of 5
  • Camera IP HD 5 Megapixel.
  • Frame rate 30fps (2560 × 1920)
  • Hồng ngoại lên đến 80m
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 5.0 HD-2252IPCH8

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 5.0 HD-2152IPCSH

  0 out of 5
  • Camera IP HD 5 Megapixel.
  • Frame rate 30fps (2560 × 1920)
  • Hồng ngoại lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 5.0 HD-2152IPCSH

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 5.0 HD-2152IPCH

  0 out of 5
  • Camera IP HD 5 Megapixel.
  • Frame rate 30fps (2560 × 1920)
  • Hồng ngoại lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 5.0 HD-2152IPCH

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 5.0 HD-2052IPCH

  0 out of 5
  • Camera IP HD 5 Megapixel.
  • Frame rate 30fps (2560 × 1920)
  • Hồng ngoại lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 5.0 HD-2052IPCH

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2720IPCSH3

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate 50fps/60fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2720IPCSH3

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2620IPCSH5

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate 50fps/60fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại lên đến 50m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2620IPCSH5

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2322IPCH3

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate 50fps/60fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2322IPCH3

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2220IPCH8

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate 50fps/60fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại lên đến 80m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2220IPCH8

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2120IPCH

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate 50fps/60fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2120IPCH

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2020IPCH

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate 50fps/60fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB
  • Hỗ trợ các tính năng thông minh
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-HF2020IPCH

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2783IZ3S

  0 out of 5
  • Camera IP HD 8 Megapixel.
  • Chống ngược sáng 120dB WDR
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2783IZ3S

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2743IZ3S

  0 out of 5
  • Camera IP HD 4 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2743IZ3S

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2723IZ3S

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2723IZ3S

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2683IZ5S

  0 out of 5
  • Camera IP HD 8 Megapixel.
  • Frame rate: 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2683IZ5S

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2643IZ5S

  0 out of 5
  • Camera IP HD 4 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2643IZ5S

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2623IZ5S

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2623IZ5S

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2543IPCS

  0 out of 5
  • Camera IP HD 4 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2543IPCS

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2543IPC

  0 out of 5
  • Camera IP HD 4 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2543IPC

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2523IPCS

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m.
   • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2523IPCS

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2523IPC

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2523IPC

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2383IPC3

  0 out of 5
  • Camera IP HD 8 Megapixel.
  • Frame rate: 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2383IPC3

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2343IPC3

  0 out of 5
  • Camera IP HD 4 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2343IPC3

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2323IPC3

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(1920×1080).
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2323IPC3

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2283IPC8

  0 out of 5
  • Camera IP HD 8 Megapixel.
  • Frame rate: 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720).
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2283IPC8

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2243IPC8

  0 out of 5
  • Camera IP HD 4 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080).
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2243IPC8

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2223IPC8

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(1920×1080).
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2223IPC8

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2183IPC

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(1920×1080).
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2183IPC

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2183IPCS

  0 out of 5

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2183IPCS

  • Camera 8MP (4K) 1/2.5″ Progressive Scan CMOS
  • H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
  • Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR;
  • Frame rate: 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728),
  • 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
  • 3 streams;
  • Chống nhiễu hình ảnh 3D DNR
  • Lọc hồng ngoại ICR
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2183IPCS

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2143IPCS

  0 out of 5
  • Camera IP HD 4 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080).
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2143IPCS

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2143IPC

  0 out of 5
  • Camera IP HD 4 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080).
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2143IPC

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2123IPCS

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel.
  • Frame rate: 25fps/30fps(1920×1080).
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m.
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ cổng âm thanh / báo động.
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt.
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2123IPCS

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2123IPC

  0 out of 5
  • Camera IP HD 2 Megapixel
  • Frame rate: 25fps/30fps(1920×1080)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 2.0 HD-2123IPC

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2083IPC

  0 out of 5
  • Camera IP HD 8 Megapixel
  • Frame rate: 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
  • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 8.0 HD-2083IPC

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2043IPC

  0 out of 5
  • Camera IP HD 4 Megapixel
  • Độ phân giải 2560×1440 Pixels
  • Ống kính 4mm (2.8/6/8mm tùy chọn)
  • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB
  • Tính năng thông minh: Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt
  Giá: Liên hệ

  HIKVIEW IP 4.0 HD-2043IPC