Seagate

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 14TB ST14000VX0008

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 14TB ST14000VX0008
  • Số vòng quay: 7200rpm.
  • Chuẩn: SATA III.
  • Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.
  • Dung lượng: 14000GB.
  13,900,000

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 14TB ST14000VX0008

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 12TB ST12000VX0007

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 12TB ST12000VX0007
  • Số vòng quay: 7200rpm.
  • Chuẩn: SATA III.
  • Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.
  • Dung lượng: 12000GB.
  • Kích thước: 3.5 inch.
  11,900,000

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 12TB ST12000VX0007

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 10TB ST10000VX0004

  -5%
  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 10TB ST10000VX0004
  • Số vòng quay: 7200rpm.
  • Chuẩn: SATA III.
  • Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.
  • Dung lượng: 10000GB.
  • Kích thước: 3.5 inch.
  • Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.
  10,000,000

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 10TB ST10000VX0004

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 8TB ST8000VX0022

  -5%
  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 8TB ST8000VX0022
  • Số vòng quay: 7200rpm.
  • Chuẩn: SATA III.
  • Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  • Dung lượng: 8000GB.
  • Kích thước: 3.5 inch.
  • Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.
  7,300,000

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 8TB ST8000VX0022

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 6TB ST6000VX0023

  -4%
  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 6TB ST6000VX0023
  • Số vòng quay: 7200rpm.
  • Chuẩn: SATA III.
  • Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  • Dung lượng: 6000GB.
  • Kích thước: 3.5 inch.
  • Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.
  5,570,000

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 6TB ST6000VX0023

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 4TB ST4000VX007

  -10%
  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 4TB ST4000VX007
  • Số vòng quay: 7200rpm.
  • Chuẩn: SATA III.
  • Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  • Dung lượng: 4000GB.
  • Kích thước: 3.5 inch
  3,300,000

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 4TB ST4000VX007

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 3TB ST3000VX010

  -7%
  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 3TB ST3000VX010
  • Số vòng quay: 5900rpm.
  • Chuẩn: SATA III.
  • Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  • Dung lượng: 3000GB.
  • Kích thước: 3.5 inch.
  • Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.
  2,430,000

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 3TB ST3000VX010

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 2TB ST2000VX008

  -11%
  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 2TB ST2000VX008
  • Số vòng quay: 5900 rpm.
  • Chuẩn: Sata III.
  • Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  • Dung lượng: 2000GB.
  1,720,000

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 2TB ST2000VX008

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 1TB ST1000VX005

  -11%
  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  • Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 1TB ST1000VX005
  • Số vòng quay: 5900rpm.
  • Chuẩn: SATA III.
  • Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  • Dung lượng: 1000GB.
  • Kích thước: 3.5 inch.
  1,200,000

  Ổ Cứng Chuyên Dụng SEAGATE SKYHAWK 1TB ST1000VX005

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Tổng hợp Ổ cứng chuyện dụng SEAGATE SKYHAWK

  -13%
  0 out of 5

  – Số vòng quay: 5900 rpm, Sata III.

  – Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.

  – Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gb/s.

  – Kích thước: 3.5 inch.

  – Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD.

  – Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR.

  1,180,000

  Tổng hợp Ổ cứng chuyện dụng SEAGATE SKYHAWK