Điện thoại không dây

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Điện Thoại Panasonic KX TGC412CX

    -30%
    0 out of 5

    Mô Tả Điện Thoại Panasonic KX TGC412CX

    • Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét.
    • Danh bạ lưu 50 tên và số
    • Lưu 50 số gọi đến*
    • Nhớ 10 số gọi đi
    • Chia sẻ danh bạ giữa các tay con (với KX-TGC412)
    • 9 số gọi nhanh
    • Loa ngoài hai chiều
    • Chế độ quản lý trẻ nhỏ
    • Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy)
    • Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng
    • Mất điện dùng được
    2,063,000 1,450,000

    Điện Thoại Panasonic KX TGC412CX

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Điện Thoại Panasonic KX TGC410CX

    -30%
    0 out of 5

    Mô Tả Điện Thoại Panasonic KX TGC410CX

    • Tên sản phẩm: Điện thoại DECT Panasonic KX-TGC410CX
    • Mã Sản phẩm: KX-TGC410
    • Hãng sản xuất: Panasonic
    • Xuất xứ: Asia
    • Bộ 1 máy
    • Thiết kế đầu tròn với các phím bấm lớn
    1,288,000 908,000

    Điện Thoại Panasonic KX TGC410CX

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    NIPPON NP-AT4501

    0 out of 5

    Màn hình LCD có đèn, hiển thị số gọi đến

    -Có đèn bàn phím và đèn báo cuộc gọi chờ

    – Lưu được10 số gọi đến và 5 số gọi đi.

    – Có CHỨC NĂNG LOA NGOÀI

    -Danh bạ 50 số

    785,000

    NIPPON NP-AT4501

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    NIPPON NP-AT4101-2

    0 out of 5

    Màn hình LCD có đèn, hiển thị số gọi đến

    -Có đèn bàn phím và đèn báo cuộc gọi chờ

    – Lưu được10 số gọi đến và 5 số gọi đi.

    – Có CHỨC NĂNG LOA NGOÀI

    -Danh bạ 50 số

    785,000

    NIPPON NP-AT4101-2

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    NIPPON NP-AT4102

    0 out of 5
    • Màn hình LCD có đèn, hiển thị số gọi đến
    • Có đèn bàn phím và đèn báo cuộc gọi chờ
    • Lưu được10 số gọi đến và 5 số gọi đi.
    • Có chức năng loa ngoài.
    • Danh bạ 50 số.
    479,000

    NIPPON NP-AT4102

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    NIPPON NP-AT4101

    0 out of 5

    Màn hình LCD có đèn, hiển thị số gọi đến

    -Có đèn bàn phím và đèn báo cuộc gọi chờ

    – Lưu được10 số gọi đến và 5 số gọi đi.

    – Có CHỨC NĂNG LOA NGOÀI

    -Danh bạ 50 số

    445,000

    NIPPON NP-AT4101

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    NIPPON NP-AT4100

    0 out of 5

    Màn hình LCD có đèn, hiển thị số gọi đến

    – Lưu được 50 số gọi đến và 10 số gọi đi.

    -Gọi nhanh 9 số.

    -Danh bạ 50 số

    393,000

    NIPPON NP-AT4100

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGD312

    0 out of 5

    Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.Danh bạ lưu 120 tên và số

    Lưu 50 số gọi đến*

    Nhớ 10 số gọi đi

    Chia sẻ danh bạ giữa các tay con (với KX-TGD312)

    9 số gọi nhanh

    Loa ngoài hai chiều

    Chế độ quản lý trẻ nhỏ

    Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy)

    Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

    Mất điện dùng được

    Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con

    Chế độ khóa máy, chống làm phiền

    Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h

    Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn.

    1,608,000

    Panasonic KX-TGD312

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGD310

    0 out of 5

    Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.

    Danh bạ lưu 120 tên và số

    Lưu 50 số gọi đến*

    Nhớ 10 số gọi đi

    Chia sẻ danh bạ giữa các tay con (với KX-TGD312)

    9 số gọi nhanh

    Loa ngoài hai chiều

    Chế độ quản lý trẻ nhỏ

    Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy)

    Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

    Mất điện dùng được

    Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con

    Chế độ khóa máy, chống làm phiền

    Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h

    Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn.

    1,005,000

    Panasonic KX-TGD310

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGC412

    0 out of 5
    • Màn LCD 1.6″
    • Danh bạ 50 số
    • Pin khỏe 200h chờ/ 18h gọi
    •  Mất điện dùng được
    1,500,000

    Panasonic KX-TGC412

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGC410

    0 out of 5
    • Màn LCD 1.6″
    • Danh bạ 50 số
    • Pin khỏe 200h chờ/ 18h gọi
    •  Mất điện dùng được
    938,000

    Panasonic KX-TGC410

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGC313

    0 out of 5

    Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét.

    Danh bạ lưu 50 tên và số

    Hiển thị số gọi đến*

    Nhớ 10 số gọi đi

    6 phím gọi nhanh

    Đàm thoại 3 bên

    Loa ngoài hai chiều

    Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

    Trả lời bằng phím bất kì

    Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn

    Chức năng khóa máy

    Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h

    Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.

    Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con

    1,768,000

    Panasonic KX-TGC313

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGC312

    0 out of 5

    Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét.

    Danh bạ lưu 50 tên và số

    Hiển thị số gọi đến*

    Nhớ 10 số gọi đi

    6 phím gọi nhanh

    Đàm thoại 3 bên

    Loa ngoài hai chiều

    Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

    Trả lời bằng phím bất kì

    Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn

    Chức năng khóa máy

    Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h

    Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.

    Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con

    1,366,000

    Panasonic KX-TGC312

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGC310

    0 out of 5

    Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét.

    Danh bạ lưu 50 tên và số

    Hiển thị số gọi đến*

    Nhớ 10 số gọi đi

    6 phím gọi nhanh

    Đàm thoại 3 bên

    Loa ngoài hai chiều

    Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

    Trả lời bằng phím bất kì

    Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn

    Chức năng khóa máy

    Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h

    Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.

    Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con

    863,000

    Panasonic KX-TGC310

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGC212

    0 out of 5

    Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam.

    Danh bạ lưu 50 tên và số, chia sẻ danh bạ giữa các tay con

    Hiển thị 50 số gọi đến*

    Nhớ 10 số gọi đi

    6 số gọi nhanh

    Đàm thoại 3 bên

    Loa ngoài 2 chiều

    Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

    Trả lời bằng phím bất kì

    Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn

    Chức năng khóa máy, câm tiếng, chặn cuộc gọi

    Chức năng báo thức

    Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h

    Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con

    Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.

    1,366,000

    Panasonic KX-TGC212

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGB112

    0 out of 5

    Màn hình LCD 1.4” hiển thị rõ nét

    Đèn màn hình màu cam.

    Danh bạ lưu 50 tên và số

    Hiển thị 20 số gọi đến*

    Nhớ 10 số gọi đi

    2 số gọi nhanh

    Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn

    Chức năng câm tiếng, khóa máy

    Thời gian thoại lên tới 10h, thời gian chờ 200h

    Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.

    1,045,000

    Panasonic KX-TGB112

  • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

    Panasonic KX-TGB110

    0 out of 5

    Màn hình LCD 1.4” hiển thị rõ nét

    Đèn màn hình màu cam.

    Danh bạ lưu 50 tên và số

    Hiển thị 20 số gọi đến*

    Nhớ 10 số gọi đi

    2 số gọi nhanh

    Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn

    Chức năng câm tiếng, khóa máy

    Thời gian thoại lên tới 10h, thời gian chờ 200h

    Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.

    630,000

    Panasonic KX-TGB110