• Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Card Doorphone Panasonic KX TDA0161

  0 out of 5

  Card Doorphone Panasonic KX TDA0161

  • Card Doorphone dùng cho tổng đài KX-TDA
  • Hỗ trợ 1 cổng cho 1 doorphone, 1 door opener và 1 external sensor cho Tổng đài Ip KX-TDA
  Giá: Liên hệ

  Card Doorphone Panasonic KX TDA0161

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HT82460

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-HTS824 
  • Card mở rộng 02 port dùng cho chuông cửa Door phone
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HT82460

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS82470

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-HTS824 
  • Card mở rộng 08 máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS82470

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS82480

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-HTS824 
  • Card mở rộng 04 trung kế Analog có hỗ trợ hiển thị số gọi đến
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS82480

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0106

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card FAX Server hỗ trợ 1 kênh
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0106

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0110

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card DSP-S cung cấp 63 đơn vị xử lý cuộc gọi
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0110

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0111

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card DSP-M cung cấp 127 đơn vị xử lý cuộc gọi
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0111

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0112

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card DSP-L cung cấp 254 đơn vị xử lý cuộc gọi
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0112

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0130

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card Staking-M cho phép mở rộng kết nối với 2 tổng đài TDA/TDE
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0130

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0130X

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card Stacking Master
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0130X

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0132

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card Staking-S gắn trên tổng đài TDA/TDE để kết nối với tổng đài KX-NS1000
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0132

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0132XG

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NSX1000-2000
  • Stacking SIave Card for KX― TDE/TDA series
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0132XG

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0161X

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Doorphone Card: 1 cổng cho 1 doorphone, 1 door opener và 1 external sensor
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0161X

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0180X

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card 2 trung kế/ 2 máy nhánh Analogue (Hiển thị số gọi đến)
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0180X

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0280X

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card trung kế BRI 4 cổng – 8 kênh
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0280X

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0290CE

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card trung kế PRI – 30 kênh
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0290CE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5110

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Card tổng đài điện thoại DSP 
  • Tích hợp sẵn 4 IP-PT/UT
  • Mở rộng 30 kênh DISA
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5110

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5130

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Có 3 port hỗ trợ kết nối khung phụ
  • Kết nối từ khung chính đến khung phụ tối đa 3m thông qua cable LAN trực tiếp
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5130

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5162

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Card Doorphone 2 port
  • Kết nối điện thoại cửa Panasonic hoặc chuông cửa có hình Panasonic
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5162

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5170

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Card mở rộng 04 port máy nhánh hỗn hợp
  • Hỗ trợ điện thoại DPT,CS, APT, SLT
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5170

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5171

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Card mở rộng 08 port máy nhánh Digital
  • Hỗ trợ DPT,CS
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5171

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5172

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Card mở rộng 16 port máy nhánh Digital
  • Hỗ trợ DPT, CS
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5172

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5173

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Card mở rộng 08 port máy nhánh analog
  • Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5173

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5174

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Card mở rộng 16 port máy nhánh analog
  • Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5174

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5180

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Card tổng đài mở rộng 06 trung kế
  • Hỗ trợ hiển thị số gọi đến
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5180

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5290

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Card trung kế số PRI30/E1
  • Hỗ trợ 2 lại báo hiệu E1 và ISDN cùng lúc 30 kênh thoại
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS5290

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0103

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam/ Thái Lan
  • Card nguồn của tổng đài TDA/TDE600 và khung phụ TDA/TDE620.
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0103

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0105

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card nâng cấp bộ nhớ CPU, gắn vào khung chính.
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0105

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0170

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card 08 máy nhánh hỗn hợp (gắn được điện thoại Digital & điện thoại Analog).
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0170

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0172

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam/ Thái Lan
  • Card 16 máy nhánh Digital (chỉ gắn được điện thoại Digital).
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0172

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0184

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card trung kế E&M dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0184

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0188

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card trung kế E1 dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0188

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0190

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ Disa dùng cho tất cả tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0190

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0191

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ 4 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0191

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0192

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ đồng thời 2 kênh Disa & Voice Mail dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0192

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0194

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ đồng thời 4 kênh Disa & Voice Mail dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0194