• Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Card Doorphone Panasonic KX TDA0161

  -24%
  0 out of 5

  Card Doorphone Panasonic KX TDA0161

  • Card Doorphone dùng cho tổng đài KX-TDA
  • Hỗ trợ 1 cổng cho 1 doorphone, 1 door opener và 1 external sensor cho Tổng đài Ip KX-TDA
  5,200,000

  Card Doorphone Panasonic KX TDA0161

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0132XG

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NSX1000-2000
  • Stacking SIave Card for KX― TDE/TDA series
  Giá: Liên hệ

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0132XG

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0130X

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card Stacking Master
  12,060,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0130X

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0290CE

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card trung kế PRI – 30 kênh
  19,370,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0290CE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0280X

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card trung kế BRI 4 cổng – 8 kênh
  19,370,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0280X

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0180X

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card 2 trung kế/ 2 máy nhánh Analogue (Hiển thị số gọi đến)
  7,230,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0180X

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0161X

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Doorphone Card: 1 cổng cho 1 doorphone, 1 door opener và 1 external sensor
  3,110,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0161X

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0132

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card Staking-S gắn trên tổng đài TDA/TDE để kết nối với tổng đài KX-NS1000
  19,800,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0132

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0130

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card Staking-M cho phép mở rộng kết nối với 2 tổng đài TDA/TDE
  12,000,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0130

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0106

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card FAX Server hỗ trợ 1 kênh
  31,900,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0106

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0112

  -4%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card DSP-L cung cấp 254 đơn vị xử lý cuộc gọi
  38,000,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0112

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0111

  -15%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card DSP-M cung cấp 127 đơn vị xử lý cuộc gọi
  16,700,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0111

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0110

  -13%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Card DSP-S cung cấp 63 đơn vị xử lý cuộc gọi
  8,050,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS0110

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDE0111

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Card DSP 64 kênh
  • Có sẵn 16 IP-Trunk và 32 IP-PT
  55,330,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDE0111

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDE0110

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Card DSP 16 kênh
  • Có sẵn 4 IP-Trunk và 8 IP-PT
  9,660,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDE0110

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM204

  -10%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Card nâng cấp cho KX-TVM200, mở rộng 4 ports.
  13,200,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM204

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM524

  -23%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Mở rộng 2 port Hybrid – tối đa sử dụng được 1 card cho KX-TVM50.
  7,440,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM524

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM502

  -20%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Mở rộng 2 port Hybrid – tối đa nâng cấp được 2 card cho KX-TVM50.
  11,000,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM502

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0290

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card trung kế ISDN dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  12,060,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0290

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0188

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card trung kế E1 dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  28,480,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0188

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0184

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card trung kế E&M dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  21,980,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0184

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0196

  -24%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card điều khiển từ xa, dùng để lập trình từ xa cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  3,640,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0196

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0194

  -18%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ đồng thời 4 kênh Disa & Voice Mail dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  7,590,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0194

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0192

  -20%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ đồng thời 2 kênh Disa & Voice Mail dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  4,920,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0192

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0191

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ 4 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  9,280,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0191

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0190

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ Disa dùng cho tất cả tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  4,570,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0190

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0172

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam/ Thái Lan
  • Card 16 máy nhánh Digital (chỉ gắn được điện thoại Digital).
  6,570,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0172

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0170

  -18%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card 08 máy nhánh hỗn hợp (gắn được điện thoại Digital & điện thoại Analog).
  6,750,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0170

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6382

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181
  • Có sẵn 16 port calller ID
  22,690,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6382

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6381

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Card 16 trung kế cho Tổng đài KX-TDA/TDE600.
  • Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181 (không kết nối được với TDA0193)
  11,460,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6381

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6181

  -35%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Card mở rộng 16 đường vào bưu điện
  8,640,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6181

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6178

  -30%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card nâng cấp 24 nhánh thường Analog – Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến ).
  10,700,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6178

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6111

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card kết nối khung mở rộng tổng đài KX-TDA/TDE600
  10,390,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6111

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6110

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam/ Thái Lan
  • Card nguồn của tổng đài TDA/TDE600 và khung phụ TDA/TDE620.
  11,910,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6110

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0105

  -11%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card nâng cấp bộ nhớ CPU, gắn vào khung chính.
  14,500,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0105

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0103

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam/ Thái Lan
  • Card nguồn của tổng đài TDA/TDE600 và khung phụ TDA/TDE620.
  11,580,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0103