Phụ kiện tổng đài khác

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  THẺ NHỚ SSD TỔNG ĐÀI PANASONIC

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NSX1000-2000
  • Thẻ nhớ SSD Panasonic cho VM
  Giá: Liên hệ

  THẺ NHỚ SSD TỔNG ĐÀI PANASONIC

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ADAPTOR TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS8290CE

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Adaptor kết nối PRI
  Giá: Liên hệ

  ADAPTOR TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS8290CE

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  THẺ NHỚ GHI ÂM PANASONIC KX-NS0137

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Storage Memory-S tăng thời gian ghi âm lên 1000h
  Giá: Liên hệ

  THẺ NHỚ GHI ÂM PANASONIC KX-NS0137

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  THẺ NHỚ GHI ÂM PANASONIC KX-NS0136

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Storage Memory-M tăng thời gian ghi âm lên 450h
  Giá: Liên hệ

  THẺ NHỚ GHI ÂM PANASONIC KX-NS0136

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  THẺ NHỚ GHI ÂM PANASONIC KX-NS0135

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Storage Memory-S tăng thời gian ghi âm lên 200h
  23,700,000

  THẺ NHỚ GHI ÂM PANASONIC KX-NS0135

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ADAPTER TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS8188

  -6%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Trunk adapter E1 hỗ trợ 30 kênh thoại
  25,120,000

  ADAPTER TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS8188

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ADAPTER TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS8290

  -8%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-NS1000
  • Trunk adapter ISDN hỗ trợ 30 kênh thoại.
  26,700,000

  ADAPTER TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS8290

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  PHẦN MỀM CA (COMMUNICATION ASSITANT)

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Phần mềm CA Panasonic
  Giá: Liên hệ

  PHẦN MỀM CA (COMMUNICATION ASSITANT)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  PHẦN MỀM CA SUPERVISOR KX-NCS2301

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Phiên bản 1 licence
  • Có khả năng nâng cấp tối đa 4 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 128 Ext
  • Danh bạ lưu được 1000 số
  Giá: Liên hệ

  PHẦN MỀM CA SUPERVISOR KX-NCS2301

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  PHẦN MỀM CA PRO KX-NCS2210

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Phiên bản 10 licence (Demo được 60 ngày)
  • Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
  • Danh bạ lưu được 1000 số
  Giá: Liên hệ

  PHẦN MỀM CA PRO KX-NCS2210

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  PHẦN MỀM CA PRO KX-NCS2205

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Phiên bản 5 licence (Demo được 60 ngày)
  • Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
  • Danh bạ lưu được 1000 số
  Giá: Liên hệ

  PHẦN MỀM CA PRO KX-NCS2205

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  PHẦN MỀM CA PRO KX-NCS2201

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Phiên bản 1 licence (Demo được 60 ngày)
  • Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
  • Danh bạ lưu được 1000 số
  Giá: Liên hệ

  PHẦN MỀM CA PRO KX-NCS2201

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  PHẦN MỀM CA BASIC KX-NCS2110

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Phiên bản 10 licence
  • Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
  Giá: Liên hệ

  PHẦN MỀM CA BASIC KX-NCS2110

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  PHẦN MỀM CA BASIC KX-NCS2101

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Phiên bản 1 licence
  • Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
  Giá: Liên hệ

  PHẦN MỀM CA BASIC KX-NCS2101

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  PHẦN MỀM CA BASIC KX-NCS2105

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Phiên bản 5 licence
  • Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
  Giá: Liên hệ

  PHẦN MỀM CA BASIC KX-NCS2105

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Trạm phát sóng Dectphone IP KX-NCP0158

  -10%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDE600
  • Hỗ trợ 8 kênh thông thoại.
  • Hỗ trợ miễn phí (không cần mua licence) khi gắn card DSP.
  31,000,000

  Trạm phát sóng Dectphone IP KX-NCP0158

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HỘP GHI ÂM PANASONIC KX-TVM200

  -4%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Hộp ghi âm phải kèm theo KX-TVM204 ( tối đa 24 ports – 6 card KX-TVM204 )
  35,950,000

  HỘP GHI ÂM PANASONIC KX-TVM200

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HỘP GHI ÂM PANASONIC KX-TVM50

  -13%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Hôp ghi âm 2 port cô bản ( mở rộng tối đa 6 port – 2 card TVM 502 ).
  19,270,000

  HỘP GHI ÂM PANASONIC KX-TVM50

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  TRẠM LẶP PANASONIC KX-A406

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Trạm lặp dùng để tăng vùng phủ sóng của các trạm phát sóng Panasonic.
  Giá: Liên hệ

  TRẠM LẶP PANASONIC KX-A406

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  BỘ PHÁT SÓNG DECT PANASONIC KX-TDA0158

  -11%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Bộ phát sóng Dect 08 kênh, cho phép khai báo 128 máy con dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  32,150,000

  BỘ PHÁT SÓNG DECT PANASONIC KX-TDA0158

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  BỘ PHÁT SÓNG DECT PANASONIC KX-TDA0155

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Bộ phát sóng Dect 02 kênh, cho phép khai báo 128 máy con dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  13,450,000

  BỘ PHÁT SÓNG DECT PANASONIC KX-TDA0155

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  THẺ NHỚ CHUYÊN DỤNG KX-NS313(4/5/6)

  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Thẻ nhớ chuyên dụng tăng thời gian ghi âm cho Voicemail
  Giá: Liên hệ

  THẺ NHỚ CHUYÊN DỤNG KX-NS313(4/5/6)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Trạm phát sóng Dectphone IP KX-NS0154

  -11%
  0 out of 5
  • Dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
  • Trạm phát sóng Dectphone IP
  • Hỗ trợ 4 kênh thông thoại.
  • Mở rộng thêm 4 kênh dùng key kích hoạt: KX-NSE201
  15,950,000

  Trạm phát sóng Dectphone IP KX-NS0154

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC BILLINGSEv4.15

  0 out of 5
  • Phần mềm tính cước Khách sạn – Công ty, văn phòng
  • Hỗ trợ cho tổng đài KX-TES824 
  • Dùng để theo dõi tính cước cho mỗi phòng
  Giá: Liên hệ

  PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC BILLINGSEv4.15