Product Tag - tổng đài KX-TDA600

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HỘP GHI ÂM PANASONIC KX-TVM200

  -4%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Hộp ghi âm phải kèm theo KX-TVM204 ( tối đa 24 ports – 6 card KX-TVM204 )
  35,950,000

  HỘP GHI ÂM PANASONIC KX-TVM200

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM204

  -10%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Card nâng cấp cho KX-TVM200, mở rộng 4 ports.
  13,200,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM204

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM524

  -23%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Mở rộng 2 port Hybrid – tối đa sử dụng được 1 card cho KX-TVM50.
  7,440,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM524

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM502

  -20%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Mở rộng 2 port Hybrid – tối đa nâng cấp được 2 card cho KX-TVM50.
  11,000,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TVM502

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  HỘP GHI ÂM PANASONIC KX-TVM50

  -13%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật
  • Hôp ghi âm 2 port cô bản ( mở rộng tối đa 6 port – 2 card TVM 502 ).
  19,270,000

  HỘP GHI ÂM PANASONIC KX-TVM50

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-DT521

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Điện thoại Digital: 08 phím gán trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng.
  Giá: Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-DT521

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  BÀN GIÁM SÁT PANASONIC KX-DT590

  -10%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Bàn kiểm sát 48 máy nhánh, dùng cho tổng đài KX-TDATDE.
  3,000,000

  BÀN GIÁM SÁT PANASONIC KX-DT590

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐIỆN THOẠI LẬP TRÌNH PANASONIC KX-DT546

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 6 dòng
  • Cổng data port kết nối với một máy DPT, APT hoặc SL.
  Giá: Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI LẬP TRÌNH PANASONIC KX-DT546

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  ĐIỆN THOẠI LẬP TRÌNH PANASONIC KX-DT543

  -11%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3 dòng, cổng data port kết nối với một máy SL.
  2,630,000

  ĐIỆN THOẠI LẬP TRÌNH PANASONIC KX-DT543

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  TRẠM LẶP PANASONIC KX-A406

  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Trạm lặp dùng để tăng vùng phủ sóng của các trạm phát sóng Panasonic.
  Giá: Liên hệ

  TRẠM LẶP PANASONIC KX-A406

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  BỘ PHÁT SÓNG DECT PANASONIC KX-TDA0158

  -11%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Bộ phát sóng Dect 08 kênh, cho phép khai báo 128 máy con dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  32,150,000

  BỘ PHÁT SÓNG DECT PANASONIC KX-TDA0158

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  BỘ PHÁT SÓNG DECT PANASONIC KX-TDA0155

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Bộ phát sóng Dect 02 kênh, cho phép khai báo 128 máy con dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  13,450,000

  BỘ PHÁT SÓNG DECT PANASONIC KX-TDA0155

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0290

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card trung kế ISDN dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  12,060,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0290

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0188

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card trung kế E1 dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  28,480,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0188

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0184

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card trung kế E&M dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  21,980,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0184

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0196

  -24%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card điều khiển từ xa, dùng để lập trình từ xa cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  3,640,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0196

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0194

  -18%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ đồng thời 4 kênh Disa & Voice Mail dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  7,590,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0194

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0191

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ 4 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  9,280,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0191

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0190

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card hỗ trợ Disa dùng cho tất cả tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
  4,570,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0190

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0172

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam/ Thái Lan
  • Card 16 máy nhánh Digital (chỉ gắn được điện thoại Digital).
  6,570,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0172

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0170

  -18%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card 08 máy nhánh hỗn hợp (gắn được điện thoại Digital & điện thoại Analog).
  6,750,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0170

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6382

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181
  • Có sẵn 16 port calller ID
  22,690,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6382

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6381

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Card 16 trung kế cho Tổng đài KX-TDA/TDE600.
  • Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181 (không kết nối được với TDA0193)
  11,460,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6381

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6181

  -35%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Card mở rộng 16 đường vào bưu điện
  8,640,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6181

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6178

  -30%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Card nâng cấp 24 nhánh thường Analog – Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến ).
  10,700,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6178

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6111

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card kết nối khung mở rộng tổng đài KX-TDA/TDE600
  10,390,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6111

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6110

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam/ Thái Lan
  • Card nguồn của tổng đài TDA/TDE600 và khung phụ TDA/TDE620.
  11,910,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6110

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0105

  -11%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Nhật / Mã Lai / Việt Nam
  • Card nâng cấp bộ nhớ CPU, gắn vào khung chính.
  14,500,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0105

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0103

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Xuất xứ Việt Nam/ Thái Lan
  • Card nguồn của tổng đài TDA/TDE600 và khung phụ TDA/TDE620.
  11,580,000

  CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0103

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA620

  -17%
  0 out of 5
  • Hỗ trợ tổng đài Panasonic KX-TDA600
  • Khung mở rộng 11 khe
  • Hỗ trợ card máy nhánh và trung kế
  • Khe trống cho card nguồn
  19,980,000

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA620

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600

  -17%
  0 out of 5
  • Tổng đài có 10 khe rỗng
  • Nâng cấp được tối đa 960 máy nhánh, 64 trung kế Analog
  • Hỗ trợ máy nhánh Dectphone
  • Có khe trống cho card nguồn
  39,990,000

  TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600