Product Tag - tổng đài tiện thoại cần thiết cho doanh nghiệp

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Panasonic KX-TGF320

  0 out of 5
  • Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.
  • Danh bạ lưu 100 tên và số
  • Lưu 50 số gọi đến*
  • Nhớ 10 số gọi đi
  • Chia sẻ danh bạ giữa  máy mẹ và tay con
  • 9 phím gọi nhanh
  • Loa ngoài hai chiều trên tay con
  • Chế độ quản lý trẻ nhỏ
  • Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy)
  • Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng
  • Mất điện dùng được
  2,143,000

  Panasonic KX-TGF320

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Panasonic KX-TGF310

  0 out of 5

  Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.

  Danh bạ lưu 100 tên và số

  Lưu 50 số gọi đến*

  Nhớ 10 số gọi đi

  Chia sẻ danh bạ giữa  máy mẹ và tay con

  9 phím gọi nhanh

  Loa ngoài hai chiều trên tay con

  Chế độ quản lý trẻ nhỏ

  Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy)

  Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

  Mất điện dùng được

  Bảo mật cuộc gọi

  Chế độ khóa máy, chống làm phiền

  Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn.

  1,956,000

  Panasonic KX-TGF310

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Panasonic KX-TGD312

  0 out of 5

  Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.Danh bạ lưu 120 tên và số

  Lưu 50 số gọi đến*

  Nhớ 10 số gọi đi

  Chia sẻ danh bạ giữa các tay con (với KX-TGD312)

  9 số gọi nhanh

  Loa ngoài hai chiều

  Chế độ quản lý trẻ nhỏ

  Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy)

  Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

  Mất điện dùng được

  Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con

  Chế độ khóa máy, chống làm phiền

  Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h

  Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn.

  1,608,000

  Panasonic KX-TGD312

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Panasonic KX-TGD310

  0 out of 5

  Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.

  Danh bạ lưu 120 tên và số

  Lưu 50 số gọi đến*

  Nhớ 10 số gọi đi

  Chia sẻ danh bạ giữa các tay con (với KX-TGD312)

  9 số gọi nhanh

  Loa ngoài hai chiều

  Chế độ quản lý trẻ nhỏ

  Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy)

  Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

  Mất điện dùng được

  Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con

  Chế độ khóa máy, chống làm phiền

  Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h

  Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn.

  1,005,000

  Panasonic KX-TGD310

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Panasonic KX-TGC412

  0 out of 5
  • Màn LCD 1.6″
  • Danh bạ 50 số
  • Pin khỏe 200h chờ/ 18h gọi
  •  Mất điện dùng được
  1,500,000

  Panasonic KX-TGC412

 • Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

  Panasonic KX-TGC410

  0 out of 5
  • Màn LCD 1.6″
  • Danh bạ 50 số
  • Pin khỏe 200h chờ/ 18h gọi
  •  Mất điện dùng được
  938,000

  Panasonic KX-TGC410