VIVU CÙNG KB ONE – CHINH PHỤC THÀNH PHỐ SƯ TỬ BIỂN SINGAPORE